Ook gemeente Barendrecht tegen komst Van Leeuwen Recycling

De wijkraad Lombardijen weet zich gesteund door de gemeente Barendrecht als het gaat om zijn visie dat vestiging van een recyclingbedrijf niet past op bedrijventerrein Hordijk.

Tot 7 december 2023 konden zienswijzen worden ingediend. De gemeente Barendrecht heeft dat gedaan en ook de gemeente Rotterdam gevraagd zijn besluit te heroverwegen.

Ons is bekend dat naast de gemeente Barendrecht ook nog door of namens zeker 20 omwonenden zienswijzen zijn ingediend.

Bijlage-brief-611875-Brief-aan-college-van-BW-Rotterdam-inzake-Ontwerpbeschikking-van-Leeuwen-Real-Estate-BV